Gå videre til hovedindhold
Kurv
0

Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Anlægspuljen 2020

09.10.2019

Hvad kan anlægspuljen bruges til?

 

-   Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi

-   Projekter, der optimerer kvadratmetre for at skabe mere aktivitet på færre matrikler, har forrang for tilskud

-   Puljen yder også støtte til projekter, der har til formål at sammenflytte aktiviteter, herunder støtte til nedrivning og reetablering. kan søges løbende)

-   Puljen støtter også vedligeholdelsesarbejde, der ikke støttes via tilskudsordning
 

OBS: Der ydes ikke tilskud til rekvisitter eller udstyr til udøvelsen af den folkeoplysende aktivitet eller allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt.

 

Læs mere om anlægspuljen her

 

 

Ansøgningsskema og budgetskabelon

Ansøgningsfrist 1. november 2019

 

Budgetskabelon - skal udfyldes inden du ansøger (skal vedhæftes ansøgningen).

Ansøgningsskema

 

Kontakt

  • Center for Kultur og Fritid
  • Rådhus Allé 100
  • 9900 Frederikshavn
  • Tlf  98 45 50 00 
  • ckf@frederikshavn.dk