Gå videre til hovedindhold
Kurv
0

Nyheder

 

Bliv godkendt som folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune

 

Her kan jeres forening læse mere om folkeoplysende foreninger og anmode om, at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole i Frederikshavn Kommune.

For at blive godkendt skal jeres forening overholde en række formelle krav - læs tilskudsguiden, eller se kort vejledning nedenfor.

 

Inden I ansøger om at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole, har I muligheden for et 30 minutters vejledningsmøde med en rådgiver fra Center for Kultur og Fritid.

Ønsker I dette, send en mail til ckf@frederikshavn.dk.

 

Ansøgningerne behandles af Center for Kultur og Fritid.

 

 

Sådan opretter du en ny folkeoplysende forening

 1. Opfyld kravene for en godkendt folkeoplysende forening
   
 2. Udfyld og send ansøgningskema og foreningens vedtægter til godkendelse hos Center for Kultur og Fritid

 

 

Krav til aftenskoler

Ved ansøgning skal der vedhæftes

 • Foreningens vedtægter
   
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling


Derudover skal foreningen

 • Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
   
 • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
   
 • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

 

 

Krav til frivillige folkeoplysende foreninger

Ved ansøgning skal der vedhæftes

 • Foreningens vedtægter
   
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling


Derudover skal foreningen

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
   
 • Være demokratisk opbygget
   
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
   
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
   
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
   
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
   
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

 

 

Hjælp til vedtægter

Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

DGI Vedtægtsgenerator er udviklet som en digital service, der gør det let for alle at oprette et gyldigt sæt vedtægter. DGI Vedtægtsgenerator er udarbejdet i samarbejde med DGI’s jurister og overholder Folkeoplysningsloven.

DGI’s digitale vedtægtsgenerator

Kontakt

 • Center for Kultur og Fritid
 • Rådhus Allé 100
 • 9900 Frederikshavn
 • Tlf  98 45 50 00 
 • ckf@frederikshavn.dk